Referenser

Vi arbetar med allt från små entreprenörsföretag till globala koncerner och offentlig verksamhet. Alla med en önskan om att få sina strategier och mål att bli verklighet, med kraften från människor. Här kan du läsa om ett urval av våra uppdrag, men kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Styrning och utveckling av kommunal förvaltning

Under perioden 2016-2018 ansvarade Karin Färnlöf Clarin för funktioner för stöd och styrning för förvaltningen för Vård och omsorg inom Kungsbacka kommun. Det innebar bland annat utveckling av en tydligare projekt och portföljstyrning, utveckling av ledningsgruppens arbetssätt, uppstart och styrning av ett flertal utvecklingsprojekt inom såväl arbetsprocesser, organisationskultur och ny teknik. Arbetet drevs i nära samarbete med förvaltningens utvecklingschef.  

 

Vad tyckte kunden

»Karin kombinerar teori och praktik på ett mycket förtroendeingivande sätt; hon har gedigen kunskap om teorier, verktyg och metoder för utveckling av verksamheter, men hon använder dem med känsla och med sinne för att ingen organisation blir bättre än människorna och relationerna i den.«

Maria Mangfors Hallberg
Utvecklingschef förvaltningen för Vård och omsorg, Kungsbacka kommun

Munters-logga

Strategimotor i USA

Utbildning och coachning av fabrikschefen och hans ledningsgrupp i ledarskap och strategiskt ledningsarbete. Återkoppling och bollplank på egna skrivna ledarskapshandböcker. Bollplank och stöd i ledningsgruppens och medarbetarnas arbete med sina förändringar och i införandet av Lean produktion. Utbildning och coachning av interna stödresurser som sen tog över rollen som förändringsstöd.

RESULTAT: Fabriken är idag tydligt vinstgivande och där målet att gå från en genomsnittlig ledtid på 21 dagar till 10 dagar nåddes på endast 16 månader. Stämningen och motivationen hos alla har förbättrats, vilket bl.a. visar sig i medarbetarundersökningar. Kunderna märker tydligt hur fabriken håller sina löften, är prisvärda och kan leverera på kortare tid, vilket visat sig i orderingången.

Vad tyckte kunden

»Jag är fortfarande inspirerad av hans förmåga att utveckla vår fabrik, till för oss okända nivåer. Han är utmärkt på att kommunicera med alla. Håller sina löften och fick oss att hålla våra. (Övers. från eng.)« David Golliher Operations Manager Munters, Fort Myers USA
ABB-logga

Coaching av fabrikschef i förändring

Under hösten 2013 och under våren 2014 hjälpte EBAP en fabrikschef i ABB Schweiz i en stor och utmanande förändring. Den ena delen var att leda pågående verksamhet, i Schweiz, samtidigt som hon drev projektet att stänga och flytta fabriken till Vietnam. Andra delen var att själv förbereda sig och fatta beslut om sin egen framtid, efter stängningen av fabriken.

RESULTAT: Trots allas vetskap om att fabriken skall stängas så har man levererat bättre resultat än tidigare. Det syns bl.a. i leveranssäkerhet, kvalitet och kostnader där ett exempel är felkostnader som minskat med 30%. Medarbetarna säger att de är nöjda med det stöd de har fått och uppstarten av fabriken i Vietnam har gått enligt plan. Anna själv har jobbat fram en egen vision, som täcker både privatliv och yrkesliv, och som gett en tydlighet i vad som är viktigt för framtiden.

Vad tyckte kunden

»Håkan har stor erfarenhet av olika företag och ser hur olika delar hänger ihop. Han har en mycket bra förmåga att hitta varje person där den är, vilket ger maximal utväxling av coachningen.«

Anna Lundsqvist
Factory Manager, Cast Epoxy Insulators, Schweiz

Stäng meny