Tjänster

Vi omsätter mål till verklighet, genom människors drivkrafter och förmåga. Vi anpassar våra tjänster till din situation. Antingen driver vi hela projekt eller bidrar med enstaka punktinsatser, som projektledare, utbildare, rådgivare eller coacher.

Strategi & förändring

I samarbete med Integ Partner hjälper vi organisationer att etablera ett effektivt arbetssätt för att förverkliga sin strategi.

Vi hjälper er att:

  • Göra er strategi levande; Var vill vi vara? Vad står på spel? Vad är det som krävs? Vad skall vi följa upp?
  • Kommunicera, skapa samsyn och motivation.
  • Säkra att värderingar och kultur är medvetna, gemensamma och önskade. En kultur som hjälper er att nå önskade resultat.
  • Förstå mänskliga drivkrafter och mekanismer, både som individ och som team.
  • Omvandla strategin till roller, kompetenser och arbetssätt: Vilka roller och hur många, vad behöver vi kunna? Hur skall vi jobba (möten, agendor, hjälpmedel, rutiner)?
EBAP_pussel

Ledning och styrning

Vilken information behöver ni ha för att veta att ni är på rätt väg för att nå era mål, idag och imorgon? Vi hjälper er att utveckla, införa och revidera processer och strukturer för en effektiv styrning i ledningsgrupper, projekt eller nätverk Tillsammans ser vi till att:

  • Vision och uppdrag, mål, strategier och aktiviteter är tydligt formulerade och hänger ihop.
  • Ni löpande kan se hur långt ni har kommit.
  • Mötesformer och agendor säkrar att ni kan sätter fokus på rätt saker.
  • Alla i organisationen vet vart ni är på väg och varför.
Folio Images
+46 8 720 56 00
info@folio.se

Utveckling av individen

Förändring startar i individen. En organisations strategiska förändringsresa är beroende av ett antal personers vilja och förmåga att göra saker lite annorlunda idag än igår. Att våga se och reflektera över sig själv och sina beteenden, att våga prova nytt, att våga be om hjälp. Vi hjälper sig som enskild ledare eller specialist att ge ditt bästa bidrag, genom att finnas där för dig, även som individ. Vi stöttar med coachning, träning, mentorskap och handledning. Som en del ett större strategiskt förändringsarbete, eller som ett separat uppdrag. Vi hjälper dig att åstadkomma ännu mer, och samtidigt växa som person.

BILDARKIVET.se, +46 (0)18 490 11 70, info@bildarkivet.se
Stäng meny